Nawigacja

Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi Patronka Szkoły Podstawowej Patron Gimnazjum Historia szkoły Hymn szkoły Sztandar szkoły

                           

  HISTORIA SZKOŁY W WIĘCŁAWICACH

 

          Pierwsza szkoła powstała w I połowie XIX wieku przy parafii w Więcławicach, która była wówczas jedyną parafią obejmującą teren przyszłej wielowioskowej gminy Michałowice, szkoła była prawdopodobnie jedyną szkołą na tym terenie. W 1894 r.  uczęszczało do niej 72 uczniów ( 46 chłopców i 26 dziewczat) i posiadała trzy oddziały. Językiem wykładowym był rosyjski.

         Wydarzenia I wojny światowej zakłóciły normalny tok nauki.  W roku szkolnym 1914/1915 zawieszono lekcje. Po zajęciu terenów na północ i wschód od Krakowa przez wojska austriackie wznowiono naukę, ale już z językiem polskim jako wykładowym. Liczbę oddziałów zwiększono do czterech.  W roku 1920 utworzono piąty oddział i przemianowano szkołę na dwuklasową. Sześć lat później stała się pięcioklasową szkołą drugiego stopnia.

         Staraniem długoletniego kierownika szkoły Ernesta Meutznera wzniesiono nowy, murowany budynek szkoły, który w roku 1949 został oddany do użytku.  W 1994 roku zapadła decyzja o dobudowaniu nowego skrzydła. Prace trwały pięć lat. 19.09.1999 r. nastąpiło oddanie nowej części budynku i nadanie Szkole Podstawowej imienia św. Jadwigi Królowej.

           Jest to jednocześnie rok wielkich reform w szkolnictwie, naukę rozpoczyna pierwszy oddział gimnazjum,
od 15.06. 2010 r. noszące imię króla Władysława Jagiełły.

 

 

                                                                                       Opracowała:     Barbara Dziarkowska

 


 

liczba odwiedzin: 1092474