Nawigacja

 • Informacja dla Rodziców

  16.04.2019

  Szanowni Państwo
  W dniu 17.04.2019 (środa) zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w świetlicy szkolnej prowadzone będą w godzinach 7.00- 17.00. Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7.00- 17.00.
  Egzaminy ósmoklasisty odbywają się zgodnie z planem. Dni 15-17.04.2019 są wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19 zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną we wrześniu 2018 roku
  Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu trwa akcja strajkowa.
  Pozdrawiam
  Monika Wołek

 • Informacja o pracy szkoły w dn.15.04.2019

  Szanowni Państwo
  Zgodnie z przyjętym harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski, Radę Pedagogiczną, w dniach 15.04.- 17.04.2019 nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej w związku z odbywającymi się w tych dniach egzaminami ósmoklasisty.
  W poniedziałek 15.04.2017 będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej.
  W związku z trwająca akcją strajkową, o pracy szkoły w kolejnych dniach,  będę informowała Państwa na bieżąco.
  Dziękuję Państwu po raz kolejny za wyrozumiałość i wsparcie.
  Pozdrawiam
  Monika Wołek

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i do pierwszej klasy

  Szanowni Państwo

  Informuję, że zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego, w dn. 12.04.2019 (piątek) o godz.13.00 zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w szkole (przy portierni) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych (podstawa prawna: art.158 pkt 4 Ustawa Prawo Oswiatowe Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534.). Przypominamy o złożeniu w sekretariacie szkoły do dnia 24.04.2019 roku Oświadczenia woli Rodzica / opiekuna prawnego dotyczące uczęszczania dziecka do oddziału przedzkolnego/ do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych. Oświadczenia dostępne są w sekretariacie w godzinach 7.30- 15.00 oraz na portierni szkoły w godz.7.30- 17.00. 

 • Wyniki Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów

  16.04.2019

       14 grudnia 2018 roku 23 uczniów klas I, II  i III brało udział w Ogólnopolskim Dyktandzie (nie tylko ) dla Mistrzów. Uczeń Jakub Cygan z II b i Antoni Cholewa  z klasy III  zajęli   miejsce 15 i zdobyli dyplom wyróżnienia.

  Pozostali uczniowie otrzymali także dyplomy za uczestnictwo: Piotr Mazur, Jagoda Korolczuk,    Milena Kociarz, Amelia Juszczyk, Marlena Dyduch, Julia Gajoch, Aleksandra Latusek, Szymon Niemiec, Artur Kawula, Karol Styczeń, Patryk Pastuszak, Łukasz Siemiński, Jakub Bartuś,  Julia Kuś, Maja Cupiał, Amelia Doniec, Wiktor Dąbkowski, Natalia Białko, Maja Bednarczyk, Szymon Brela, Oliwer Curyło.

  Należy podkreślić, że w konkursie brało udział ponad 3450 uczestników z całego kraju, w tym 418 z Małopolski. Gratulujemy naszym uczniom, którzy uplasowali się na tak wysokich pozycjach. 

  Wyniki Ogólnopolskiego Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów - Obrazek 1

                                                        Koordynatorki:  B. Wysocka, E. Machnik i A. Mozdyniewicz

   

 • Informacja dla Rodziców

  09.04.2019
   
  Szanowni Państwo
  Informuję, że w dniach 10-12.04.2019 odbędą się w naszej szkole egzaminy gimnazjalne. W związku  z powyższym, zgodnie z harmonogramem dni wolnych od zajęć dydaktycznych pozytywnie zaopiniowanym we wrześniu 2018 roku przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski w dniach 10-12.04 nie odbędą się zajęcia dydaktyczne w szkole.
  Natomiast w związku z faktem, że trwa akcja strajkowa, nauczycieli, którzy zadeklarowali, że w dn. 10.04.2019 odstąpią od strajku powołałam do zespołów nadzorujących, pozostaje mi do dyspozycji jeden nauczyciel, który mógłby prowadzić opiekę świetlicową. Wobec powyższego możemy zorganizować opiekę dla maksymalnie 25 uczniów. 
  Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów ponownie wystąpiłam do Wójta Gminy Michałowice o zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych (podstawa prawna   18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., poz.69, z 2009r.poz.1130,  z 2010r., poz.1408, z 2011r. poz.968, z 2018r. poz.2140). Zgodę powyższą uzyskałam, zatem zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych w dniach 10 - 12.04.2019. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, ponieważ toczą się kolejne rozmowy między rządem a związkowcami, będę Państwa niezwłocznie informować o tym niezwłocznie. Dziękuję Państwu za wyrozumiałość, za słowa wsparcia w tej trudnej sytuacji. Świadoma, że na dyrektorze spoczywa obowiązek zapewnienia opieki uczniom, informuję, że zapewnimy opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkoły. Jednakże wiedząc, że jesteśmy w stanie zaopiekować się jutro grupą maksymalnie 25- osobową, rekomenduję, aby dzieic pozostały pod Państwa opieką 
  Pragnę też uspokoić Rodziców gimnazjalistów, przed którymi jutro rozpoczynają się egzaminy, że we współpracy z Gminą Michałowice, z Dyrektorami innych szkół, przy zaangażowaniu grupy naszych nauczycieli przygotowaliśmy wszystko, aby egzaminy odbyły się w naszej szkole.
  Z poważaniem
  Monika Wołek
   
 • Informacja dla Rodziców

  08.04.2019

  Szanowni Państwo
  Informuję Państwa, że w dalszym ciągu trwa akcja strajkowa w szkole. Ponieważ zdeklarowana na jutro liczba nauczycieli, którzy nie strajkują (2 osoby) nie pozwala na zorganizowanie zajęć w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom, zwróciłam się do Wójta Gminy Michałowice o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w szkole w dn. 9.04.2019, działając na podstawie  18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., poz.69, z 2009r.poz.1130,  z 2010r., poz.1408, z 2011r. poz.968, z 2018r. poz.2140). Po otrzymaniu zgody organu prowadzącego zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w dn. 9.04.2019.

  Ponownie, licząc na Państwa wyrozumiałość, rekomenduję pozostawienie dzieci pod Państwa opieką. Jednocześnie świadoma odpowiedzialności jaka spoczywa na dyrektorze szkoły za zapewnienie opieki uczniom, którzy przyjdą do szkoły, informuję, że szkoła nie będzie zamknięta i postaramy się zapewnić opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkoły. Proszę tylko mieć na względzie fakt, że zgodnie z deklaracjami nauczycieli, którzy nie strajkują, w dniu jutrzejszym będziemy mogli zapewnić opiekę maksymalnie 50 uczniom.

   

  Z poważaniem
  Monika Wołek

 • Ważna informacja dla Rodziców

  05.04.2019

  Szanowni Państwo,           

  W dniu wczorajszym, przez E-dziennik, poinformowałam Państwa o przystąpieniu Pracowników Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych do akcji strajkowej.

  Z uwagi na brak możliwości zapewnienia Państwa Dzieciom opieki, co może zagrozić bezpośrednio ich zdrowiu, zmuszona jestem zawiesić wszystkie zajęcia w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek): NIE BĘDZIE LEKCJI, ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH ANI INNYCH ZAJĘĆ PLANOWANYCH NA TEN DZIEŃ. 

  W związku z powyższym w poniedziałek rekomenduję aby  Dzieci pozostały  pod Państwa opieką. Podejmuję działania, które mają zapewnić bezpieczne warunki pobytu dzieciom, które przyjdą w tym dniu do szkoły.  Przypominam, że Rodzice dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły. Poniżej linki do dokumentów, które należy wypełnić starając się o taki zasiłek:

  Oświadczenie: ZAS – 36

  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

  Wniosek: Z-15A

  https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

  Dzień 8 kwietnia 2019 r. dostarczy mi aktualnych informacji na temat skali strajku w naszej Szkole, dlatego decyzje dotyczące kolejnych dni będę podejmować w poniedziałek. 

  Bardzo Państwa proszę o śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej Szkoły oraz wiadomości przesyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego musimy być przygotowani na różne scenariusze. Proszę Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznej sytuacji.

  Z poważaniem
  Monika Wołek
  Dyrektor Szkoły

   

 • 28.02.2019

  Rekrutacja 2019/2020

  Szanowni Państwo

  W dniach 1 marca 2019 do 29 marca 2019 trwa pierwszy etap rekrutacji dzieci w wieku od 3 do 6 lat do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej  im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych. Rodzice kandydatów do oddziałów przedszkolnych składają wnioski wraz  z załącznikami.

  W dniach od 1 marca do 29 marca 2019 prowadzimy rekrutację dla kandydatów do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych.  Zgłoszenia składają Rodzice kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły natomiast wnioski składają Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  Druki dokumentów dostępne w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00

   

  Moduł Dokumenty został zmodyfikowany

   

 • Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Filmowej

  Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Filmowej
 • I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE pod patronatem CKiP w Michałowicach

   I GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE pod patronatem CKiP w Michałowicach
  02.04.2019

        Szkoła Podstawowa w Więcławicach serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Michałowice. Odbędzie się on dnia 28 maja 2019 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej w Więcławicach, ul. św. Jakuba 94. Szczegóły w regulaminie i na stronie internetowej https://zswieclawice.edupage.org/. Dodatkowe pytania można kierować do koordynatora konkursu,  p. Iwony Bińczyckiej - Kołacz, na adres mailowy binczyckakolacz@gmail.com.


  Zachęcamy do ortograficznej rywalizacji!

  REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
  O ZŁOTE PIÓRO WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE
  DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE
  pod patronatem CKiP w Michałowicach

  I. CELE KONKURSU
  1. Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów.
  1. Kształcenie nawyku świadomego stosowania zasad ortograficznych.
  2. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania zasad interpunkcyjnych.
  3. Rozbudzanie zainteresowania kulturą języka.
  4. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

  II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych. Młodsi uczniowie: klasy 4 - 6 oraz starsi uczniowie: klasy 7 - 8 i III gimnazjum.
  2. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia do konkursu sześciu uczestników. Szkołę może reprezentować trzech uczniów z klas 4 - 6 oraz trzech z klas 7 - 8 i III gimnazjum wyłonionych w drodze wewnątrzszkolnych eliminacji.
  4. Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 8 maja 2019 r. do osoby koordynującej konkurs, p. Iwony Bińczyckiej-Kołacz, na adres mailowy . Należy podać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczestników, klasę oraz imiona i nazwiska opiekunów.

  III. ORGANIZACJA KONKURSU
  1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I etap (szkolny) przeprowadzają nauczyciele uczący w danej szkole. Do dnia 8 maja 2019 r. wyłaniają trzech mistrzów z klas 4 - 6 oraz trzech z klas 7 - 8 i III gimnazjum.
  II etap (gminny) odbędzie się dnia 28 maja o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Więcławicach (ul. św. Jakuba 94) i wyłoni gminnych mistrzów ortografii.
  2. Czas trwania części konkursowej - około 45 minut.
  3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia około godziny 11.30.

  IV. OGÓLNE ZASADY
  1. Każda szkoła ma możliwość zgłoszenia do konkursu sześciu uczestników.
  2. Etap gminny polega na rozwiązaniu zadań:
  uzupełnieniu odpowiednią literą tekstów z lukami, poprawie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych w tekście, zapisaniu wyrazów z partykułą nie, rozwiązaniu rebusów.
  3. Za każde poprawne uzupełnienie lub poprawienie ortogramu uczestnik konkursu otrzymuje jeden punkt.
  4. Konkurs nie tylko sprawdza wiedzę ortograficzną, ale także wskazuje jak niezbędna w życiu jest znajomość zasad pisowni.
  5. Uczniowie piszą długopisem, nie używają korektora, błędnie napisaną literę skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.
  6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego.
  7. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów konkursu.
  8. Podczas pisania nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych.
  9. Jeśli będzie kilka prac z tą sama liczba punktów, co uniemożliwiałoby wyłonienie zwycięzców, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki.

  V.  NAGRODY
  1. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
  2. Uczniowie, którzy zajmą I miejsce uzyskają tytuł: Szkolny Mistrz Ortografii Gminy Michałowice.
  3. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Uczniowie za zajęcie I miejsca otrzymają pióro, za zajęcia II i III miejsca nagrody rzeczowe.

  VI. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na publikację zdjęć oraz nazwisk uczestników konkursu.
  2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres mailowy binczyckakolacz@gmail.com

   

 • Zapraszamy

  Zapraszamy
  27.03.2019
 • W Chałupie „U Szpinaka” – folklorystyczną ścieżką

  31.03.2019

       Uczniowie klas pierwszych i drugich w dniach 5 i 19 marca 2019 roku brali udział w 4 - godzinnych warsztatach  prowadzonych  metodą zabawową  w Nowohuckim Centrum Kultury w Chałupie „U Szpinaka”.   Prowadzącym warsztaty  i gospodarzem był pan Jerzy Kujawski „Szpinak” – Kawaler Orderu Uśmiechu. W klimacie wiejskiego gospodarstwa, wśród starych zabytkowych narzędzi i przedmiotów uczniowie poznali tradycje i zwyczaje związane z chlebem, narzędzia chlebowe,  narzędzi a używane w gospodarstwie (historia garnka, makutry, moździerza, ostrzenie siekiery).  Mogli  popracować  na starych narzędziach. Dzieciom bardzo podobały się żarna, maszyna do lodów, ucieranie różnych przypraw w moździerzach i makutrach. Robiły również zakwas na żur, bo święta wielkanocne niebawem. Dzieci rozwiązywały zagadki ludowe, poznały  dawne zabawy dziecięce i  przysłowia. Ważnym elementem naszych warsztatów było poznawanie smaków wiejskiej kuchni: degustacja  chleba wiejskiego, smalcu i masła, kwasu chlebowego i drożdżowego barana z dżemem.

  W Chałupie „U Szpinaka” – folklorystyczną ścieżką - Obrazek 1

  Na zakończenie każdy otrzymał bochenek chleba i  łopatkę do smażenia naleśników   z wygrawerowanym imieniem.

                                                                                                                     Wychowawcy klas pierwszych i drugich

   

 • Ogłoszenie o pracę

  21.03.2019

  SPW.110.1/2019

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

  REFERENT

  1. Dane podstawowe
  1. Nazwa stanowiska pracy: referent
  2. Jednostka organizacyjna:
  1. Administracja i Obsługa – pracownik administracyjny szkoły
  2. Stanowisko niepedagogiczne
  1. Miejsce w strukturze organizacyjnej: podlega dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły
  1. Wymagania kwalifikacyjne
  1. Wykształcenie: średnie
  2. Wymagana specjalność: nie dotyczy
  3. Obowiązkowe uprawnienia: nie dotyczy
  4. Doświadczenie zawodowe: w pracy biurowej
  5. Umiejętności zawodowe:
   1. Obsługa komputera, pakietu oprogramowania biurowego, poczty elektronicznej
   2. Obsługa urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax
   3. Umiejętność redagowania pism.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Prowadzenie spraw uczniowskich

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.   

  Wymiar zatrudnienia: 0,5 etatu tj. 20 godzin w tygodniu, godziny pracy 7.30-11.30, poniedziałek-piątek.

  Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych,
  ul. św. Jakuba 94 32-091 Michałowice.

  Dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Szkołę Podstawową w Więcławicach Starych
  w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
    i podpisem kandydata.

  Aplikacje należy składać w sekretariacie szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych, ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice, w godz. 8.00- 15.00 (pn – pt) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sp_wieclawice@op.pl

  Termin składania aplikacji: 05.04.2019

   

 • Projekt Kalejdoskop Matematyczny

  20.03.2019

  Szanowni Rodzice!
       Nie od dziś wiadomo, że jednym z przedmiotów uważanych przez uczniów za bardzo trudny jest matematyka, choć uważana za matkę wszystkich nauk. Aby przedmiot ten nie odstraszał, żeby uczniowie go oswoili, zrozumieli a może wręcz polubili- proponujemy ciekawą formę zajęć dodatkowych. Za rok przecież czeka uczniów egzamin, który stanie się przepustką do dobrych szkół. Już teraz czas na działanie.
  Mamy na to pomysł - Kalejdoskop Matematyczny!
  W ramach współpracy Gminy Michałowice z Politechniką Krakowską uczniowie klas siódmych wezmą udział w cyklu warsztatów matematycznych, prowadzonych na Politechnice. Przekonają się, jak wygląda, jak działa uczelnia wyższa, czym ta osławiona matematyka wyższa jest i jak można ją poznawać w niestandardowy, przyjazny sposób.
  Wyjazdy na uczelnię są całkowicie bezpłatne! Zajęcia odbędą się w godzinach od 10.00 do ok 15.00, z transportem spod Urzędu Gminy w Michałowicach, przekąskami w przerwie, a nawet obiadem.
  Terminy wyjazdów to: 30 marca i 27 kwietnia 2019r (są to soboty)
  Na podsumowanie - 25 maja 2019r Politechnika Krakowska przyjeżdża do Michałowic! W tym dniu warsztaty odbędą się w Publicznej Bibliotece w Michałowicach. Na ten dzień- dzień święta matematyki zapraszamy również Państwa - dorosłe osoby, rodziców, dziadków, sąsiadów, seniorów. Zajęcia będą wspólne – dorosłych i uczniów. Zapowiada się naprawdę dobra zabawa i okazja do zintegrowania się, nie tylko rodzinnego.
  Aby uczeń mógł wziąć udział w projekcie, należy wypełnić dokumenty przekazane przez wychowawcę i złożyć je do szkolnych opiekunów projektu. Termin złożenia- 25 marca br. (poniedziałek)
  Opiekunem całego projektu w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych jest pani Jolanta Styczeń.

   

  Regulamin_rekrutacji_wraz_z_zalacznikami.pdf

  Regulamin_rekrutacji_wraz_z_zalacznikami.doc

  Oswiadczenie_uczestnika_zalacznik_7.doc

   

 • WYMIANA POCZTÓWKOWA- klasa Ib- Bierzemy udział w kolejnym, fajnym projekcie WIELKA MAPA POLSKI

  20.03.2019

       „WIELKA MAPA POLSKI” to akcja wymiany pocztówkowej pomiędzy klasami 1-3 w całej Polsce. Otrzymaliśmy wielką mapę Polski, gdzie możemy umieszczać pocztówki, które otrzymujemy. W ramach akcji poznajemy również różne ciekawe zakątki Polski.

  Parę tygodni czekaliśmy na „Wielką mapę Polski”, kiedy już ją dostaliśmy z wielkim zaangażowaniem przygotowywaliśmy się do wysyłania pocztówek.

  WYMIANA POCZTÓWKOWA- klasa Ib- Bierzemy udział w kolejnym, fajnym projekcie WIELKA MAPA POLSKI - Obrazek 1

  Pierwszym krokiem było stworzenie pocztówki, która przybliżyłaby naszym kolegom z różnych regionów Polski- NASZEJ SZKOŁY.

  WYMIANA POCZTÓWKOWA- klasa Ib- Bierzemy udział w kolejnym, fajnym projekcie WIELKA MAPA POLSKI - Obrazek 2

  Kiedy nasza pocztówka była już gotowa mogliśmy zacząć pisać pozdrowienia i adresować kartki do szkół biorących udział w wymianie pocztówkowej.

  Nasze pierwsze pocztówki wyruszyły w drogę do Warszawy, Rzeszowa, Raniżowa, Kraszewa, Krzemieniewa i pobliskiego Krakowa. To od dzieci z tych miast otrzymaliśmy pierwsze pozdrowienia i  piękne widokówki .

  Wszystkim bardzo podobają się takie lekcje „geografii” , a szczególnie możliwość samodzielnego adresowania pocztówek, dlatego też planujemy już wkrótce wysłać kolejne pocztówki z pozdrowieniami.

  Uczniowie klasy I b

   

 • Pożegnanie z karnawałem

  17.03.2019

       Uczniowie klas drugich zostali zaproszeni do Biblioteki Publicznej w Michałowicach na spotkanie z panią  Elżbietą – tancerką, aktorką i pisarką mieszkającą w Australii. Pokaz tańca flamenco, tańca tureckiego oraz cygańskiego to tylko niektóre atrakcje, które towarzyszyły nam na wtorkowym Pożegnaniu z Karnawałem   w Bibliotece.

       Oprócz prezentacji tańców z różnych stron świata, artystka deklamowała nam swoje wiersze przy akompaniamencie pięknej, relaksującej muzyki, a także opowiedziała o Australii. Dowiedzieliśmy się co nieco o pięknie przyrody, zwyczajach oraz życiu codziennym mieszkańców tego niezwykłego kontynentu.

                                                                                                                  E. Machnik i A. Mozdyniewicz

  Pożegnanie z karnawałem  - Obrazek 1

   

 • DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE

  12.03.2019

        07.03.2019 r. w naszej szkole po raz kolejny został organizowany Dzień Otwarty pod hasłem ”Galeria Możliwości”.                                                                                                                                                                                                  Miał on na celu prezentację  dorobku szkoły, jak również przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom.  Przygotowane atrakcje zaprezentowano w godzinach popołudniowych, między 16:00 a 18:00.  Dzieci oraz ich rodzice mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka i ocenić, czy warto złożyć dokumenty do naszej placówki. Nauczyciele przedszkola, klas I-III i świetlicy postarali się, aby każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie. W Galerii Artystów można było z pomocą  pani J. Styczeń wykonać ciekawe prace plastyczne. Galeria Naukowa to miejsce, w którym dzieci mogły programować, rozwiązywać zdania, kolorować, układać. Nad całością czuwały panie E. Machnik i B. Wysocka. Tor przeszkód i ćwiczenia ruchowe czekały na gości w Galerii Sportowców, którą dowodziły panie U. Stanisz i A. Mozdyniewicz. Nad całością czuwał Kustosz Galerii w osobie pani dyrektor Moniki Wołek, która udzielała wszelkich informacji  o ofercie i bazie naszej szkoły oraz  zasadach rekrutacji. Dużą popularnością cieszyły się także zabawy zorganizowane przez szkolną świetlicę. Dzień Otwarty Szkoły był okazją do spotkania się z nauczycielami uczącymi w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.  Rodzice mogli porozmawiać z panią logopedą  i pedagogiem szkolnym. Mamy nadzieję, iż główne założenie naszego przedsięwzięcia spełniło oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się w nowym roku szkolnym.                                                                            

  A zatem do zobaczenia we wrześniu!

  DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE - Obrazek 1

   

   

 • Dzień Otwarty Szkoły

  01.03.2019

       Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych zaprasza wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 7 marca 2019 roku w godzinach 16:00-18:00 w Szkole Podstwowej w Więcławicach. Podczas Dnia Otwartego będzie można poznać ofertę dydaktyczną szkoły, bazę lokalową i wyposażenie. Zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi. 

   

 • Bal karnawałowy dla klas I-III

  07.03.2019

        Dnia 26 lutego 2019 r. odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I-III. Dzieci zachwyciły  swoimi pięknymi strojami. Były księżniczki, królewny,  lekarze, podróżnicy, postacie z gier komputerowych, żołnierze… Szkolną zabawę prowadził wodzirej, czyli Supermen, który od pierwszych taktów skocznej muzyki zagrzewał dzieci do wspólnej zabawy, gier i korowodów tańców. Tańce  rozpoczęły się wstępną gimnastyką poszczególnych partii ciała najpierw nóg w rytmie „gorącej” greckiej zorby, potem rąk i tułowia w takcie bardzo znanych i lubianych przez dzieci „kaczuszek” oraz na koniec rozgrzewki wsiedliśmy do wagonów super szybkiego pociągu „polskiego pen dolino” w rytm utworu Ryszarda Rynkowskiego. Później zabawa już sama płynęła w takt lambady, salsy i innych przebojów. Dzieciom bardzo spodobała się zabawa z „chustą animacyjną”. Nad całością czuwały wychowawczynie klas młodszych. Rodzice zadbali  o smaczne przekąski i napoje.  W tym dniu dzieci mogły również brać udział w loterii fantowej, zorganizowanej przez SU klas młodszych.

  Bardzo dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów i poczęstunku a na ręce pani Katarzyny Kmity składamy podziękowanie za możliwość skorzystania z sali tanecznej w Strażnicy Kultury w Więcławicach.

  Bal karnawałowy dla klas I-III - Obrazek 1

                                                                               Wychowawczynie klas I-III SP

   

 • Co nowego w bibliotece?

  06.03.2019

        W bieżącym roku szkolnym dzieje się u nas naprawdę dużo. Przede wszystkim, szkole udało się otrzymać dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15000 złotych. Dzięki tym pieniądzom zrewitalizowaliśmy i uzupełniliśmy zbiór lektur szkolnych oraz zakupiliśmy dużo nowości książkowych dla naszych młodszych i starszych uczniów. Również wzbogaciliśmy nasze półki o książki pedagogiczne i psychologiczne, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, a księgozbiór podręczny rozszerzył się o piękne wydania atlasów i encyklopedii.
  W bibliotece, co dwa miesiące, organizowane jest bardzo popularne Escape the Library. Uczniowie zmagają się z czasem w dwóch grupach, a nagrodą dla najszybciej myślących i działających jest słodkie co nieco Zabawa doskonale ćwiczy logiczne myślenie, sprawdza znajomość książek i biblioteki oraz dostarcza mnóstwo zabawy.
  Na co dzień staramy się odpowiadać na potrzeby uczniów, organizując w bibliotece przeróżne warsztaty, zabawy oraz zajęcia, które poszerzają wiedzę ogólną. Regularnie zmieniamy wystawki książek, grupując je tematycznie i według wieku. Ponadto uczniowie wzbogacają zasób słownictwa o związki frazeologiczne w ramach projektu Polski sam wchodzi do głowy.
  W bibliotece chętnie przebywają uczniowie, którzy chcąc odpocząć po zajęciach, odrobić zadanie czy po prostu spędzić wolny czas przy książce czy grze.


   

strona:
liczba odwiedzin: 1075547