Nawigacja

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych Koło przyrodniczo - ekologiczne Koło teatralne "Smile" Zajęcia szachowe

Koło przyrodniczo - ekologiczne

 
 
"Wiek dwudziesty pierwszy będzie stuleciem ekologicznym, albo nie będzie go wcale"

                                                                                                                                       Henryk Skolimowski

 
EDUKACJA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNA
"DBAMY O SIEBIE I O SWOJE ŚRODOWISKO"

 

           Człowiek, tak jak wszystkie organizmy na Ziemi, jest bardzo ściśle związany ze środowiskiem życia. Jest od niego uzależniony, ale tak jak żaden inny organizm, bardzo silnie zmienia miejsce, w którym żyje. Szybki rozwój cywilizacji stał się poważnym zagrożeniem równowagi biologicznej i ekologicznej.  Ważnym zadaniem szkoły jest kształtowanie odpowiednich postaw  uczniów  wobec środowiska i własnego zdrowia.  Program "Dbamy o siebie i swoje środowisko" jest realizowany głównie w ramach pracy Koła Młodego Przyrodnika i Ekologa, skupiającego uczniów klasy piątej i pierwszej gimnazjum wraz z rodzicami. Ciekawym elementem pracy koła jest prowadzenie zajęć dla uczniów młodszych klas. Młodzi ekolodzy uczestniczą w różnego rodzaju akcjach ekologicznych tj. zbiórka surowców wtórnych, segregacja odpadów, sprzątanie świata, Dzień Ziemi oraz "kwiecień-miesiącem kultury zdrowotnej".

                                                                                              Zajęcia prowadzi mgr Grażyna Juszczak Motyka

 


    Wydarzenia:

 

 

 


6.03.2015

Nasza szkoła jako jedna ze stu szkół w kraju bierze udział w ogólnopolskim projekcie „ NIE DLA NISKIEJ EMISJI ” . 

W ramach tego projektu uczniowie klasy szóstej w ramach pracy koła ekologiczno-przyrodniczego przeprowadzili 60 ankiet wśród mieszkańców naszego rejonu, dotyczących problemów wynikających z niskiej emisji. Ankiety zostały opracowane i wyniki będą przesłane do organizatora projektu.

Na zajęciach koła uczniowie zapoznawali się z problematyką projektu, przygotowali materiały na spotkanie z Rodzicami. Przedstawili je w formie plakatów, na których pokazano źródła zanieczyszczeń odpowiedzialnych za niską emisję, najważniejsze i jednocześnie najgroźniejsze związki chemiczne powstające w wyniku spalania węgla, paliw samochodowych, śmieci, wypalania trawy, czy grillowania. Przedstawiono także szkodliwość tych związków dla zdrowia ludzi i naturalnego środowiska.

Po wystawie oprowadzały uczennice klasy szóstej - członkowie koła. Rozdawały również ulotki informujące o problemach wynikających z niskiej emisji ( ulotki te otrzymaliśmy od organizatora projektu), do których dołączyliśmy dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności za spalanie niedozwolonych prawem substancji, obowiązki właściciela nieruchomości związane ze środowiskiem w zakresie gospodarki odpadami i poradnik dla interweniującego w związku z nieprawidłowym spalaniem lub nietypową, szkodliwą emisją zanieczyszczeń powietrza. Członkowie koła przeprowadzą także ankietę w Urzędzie Gminy Michałowice.

 


4.12.2014

    Nasza szkoła bierze udział w kampanii edukacyjnej ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jej celem jest wypracowanie wśród uczniów nawyku selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów oraz ich przekazywania do miejsc odbioru i odzysku, co przyczyni się do podniesienia świadomości i wiedzy z zakresu ochrony środowiska przed niebezpiecznymi odpadami.

Z kampanią tą związany jest konkurs. Pierwszych 65 szkół zajmujących najwyższe miejsca pod względem masy zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia otrzyma stoły do gry w piłkarzyki, natomiast pozostałe szkoły otrzymają wyróżnienia w postaci odblasków.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Rodziców i Uczniów o aktywne włączenie się w zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów.


 

liczba odwiedzin: 1091185