Nawigacja

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych Koło przyrodniczo - ekologiczne Koło teatralne "Smile" Zajęcia szachowe

Koło teatralne "Smile"

 

 

           Zajęcia koła dają możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Uzupełniają edukację uczniów w dziedzinie komunikacji w języku angielskim. Uczestnicy zajęć otrzymują szansę udoskonalenia swoich umiejętności językowych szczególnie w zakresie płynności mówienia i poprawności wymowy. Celem koła jest zachęcenie uczniów do kreatywności i pozalekcyjnej aktywności językowej, przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacnianiu wiary we własne możliwości językowe. Uczestnictwo w zajęciach koła zapewnia dzieciom dodatkową godzinę w tygodniu kontaktu z językiem, a użycie autentycznych tekstów interesujących dzieci wyzwoli w nich naturalne procesy przyswajania języka.

                                                                                         Zajęcia prowadzi mgr Ewa Gołąb

 


 

liczba odwiedzin: 1091187