Nawigacja

Dyrekcja Szkoły Nauczyciele Sekretariat Biblioteka Świetlica szkolna Pedagog szkolny Logopeda Rok szkolny 2018/2019 Ogłoszenia

Świetlica szkolna

         

 

    Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Więcławicach Starych jest czynna od 7:00 do 17:00 z pominięciem godzin, w których są prowadzone zajęcia dydaktyczne. Mamy do dyspozycji główną salę świetlicy, sale lekcyjne, plac zabaw oraz salę gimnastyczną, w której w godzinach popołudniowych prowadzimy gry i zabawy ruchowe. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się zgodnie z planem tygodniowym, który jest dostosowany do wieku oraz możliwości i predyspozycji uczniów.

  Celem naszych zajęć świetlicowych jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku po lekcjach, zjedzenia posiłku, odrobienia zadań domowych, a także rozwijanie talentów oraz wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów.

    Mamy różne grupy wiekowe, w związku z czym nasze zajęcia świetlicowe są dostosowane do uczniów i prowadzone ciekawymi formami i metodami pracy opiekuńczo - wychowawczej.

    Organizujemy zajęcia ruchowe w budynku i na podwórku szkolnym, zajęcia plastyczno- techniczne, muzyczne, czytelnicze, przyrodnicze, gry planszowe i konstrukcyjne, zajęcia w kącikach zainteresowań oraz konkursy.

    Staramy się organizować zajęcia świetlicowe w taki sposób, aby nasi uczniowie chętnie, radośnie i pożytecznie spędzali czas w świetlicy w gronie swoich rówieśników.

 

W Albumie fotograficznym znajdują się zdjęcia prezentujące pracę świetlicy szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia.

 

 

 

 


 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek 7:00 - 17:00
środa 7:00 - 17:00
czwartek 7:00 - 17:00
piątek 7:00 - 17:00

 

    


 

liczba odwiedzin: 1049465