Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń

Mały Mistrz

 

 

   Od 1 września 2014 roku uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej realizuja na lekcjach wychowania fizycznego program Mały Mistrz. Program jest finansowany ze środków MSiT oraz MSOS.

   Celem programu jest rozwijanie sprawności fizycznej i zachęcanie do podejmowania różnych form aktywności fizycznej oraz monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I- III.

   Program Mały Mistrz w pełni realizuje treści podstawy programowej. W naszej szkole program realizuja nauczyciele uczacy w klasach pierwszych: pani E. Machnik i pani A. Mozdyniewicz oraz nauczyciel wspomagający pan L. Majewski.

   Ideą przewodnią programu jest propagowanie aktywnej postawy w zdobywaniu przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach:

  • rowerzysta - turysta,
  • gimnastyka - tancerza,
  • saneczkarza - narcierza - łyżwiarza,
  • lekkoatlety,
  • piłkarza,
  • pływaka - wodnika.

 

Uczniowie po opanowaniu określonych umiejetności i sprawności ruchowych otrzymuja odpowiedni znaczek, który wklejają do swojej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuła Małego Mistrza.

Więcej Informacji o programie na stronie www.malymistrz.pl

 

                                                                                                            E. Machnik

 

 

 


 

Testy sprawnościowe już za nami.

 

 

   Przez pierwsze miesiące realizacji Programu Mały Mistrz nauczyciele diagnozowali rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów klas pierwszych.

Diagnoza obejmowała pomiar wysokości i masy ciała oraz trzy próby sprawności fizycznej:

- zwis na drążku

- bieg 10x5m (wykonany według instrukcji testu Eurofit)

- marszobieg na dystansie 600 m (wykonywany według instrukcji testu Międzynarodowego)

Założeniem programu jest przeprowadzenie tych badań dwa razy w roku- na początku i pod koniec roku szkolnego. Wyniki prób minitestu sprawności fizycznej będą przekazane do Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej.

 

      Nasi uczniowie na zajęciach wychowania fizycznego ćwiczą różne umiejętności sportowe, uczą się właściwych nawyków i postaw. Do zdobycia odznaki piłkarza ćwiczą z piłką, uczą się kozłować, toczyć, rzucać i łapać. W czasie zajęć jest też dużo zabaw z piłką np. ,,Złap i biegnij, ,,Polowanie”, ,,Wyścig piłek”. Przygotowujemy się też do zdobyć sprawności lekkoatlety . Uczniowie wykonują ćwiczenia równoważne, siłowe i zwinnościowe, przeskoki, uczestniczą w różnych grach i zabawach.

       Odznaka pływaka przypadnie niedługo prawie wszystkim uczniom, gdyż uczęszczają na cotygodniowe zajęcia z nauki pływania do KSOS w Krakowie. Radzą sobie dobrze , potrafią już przepłynąć długość basenu na piersiach i na grzbiecie z przyborem, potrafią skoczyć do wody na nogi, znają przybory ułatwiające naukę pływania.

Zdobycie odznaki turysty planujemy w maju w czasie pobytu na zielonej szkole w górach.

Mamy też grupę tancerzy- dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych na terenie szkoły a swoje umiejętności zaprezentują już niedługo.

E. Machnik

 

       W Albumie fotograficznym znajdują się zdjęcia z naszych treningów: 


 

Pierwsza sprawność już zdobyta

 

      16 stycznia 2015 r uczniowie klas pierwszych zdobywali odznakę piłkarza.

Zestaw ćwiczeń opracowany wspólnie z nauczycielem w-f obejmował :

- kozłowanie piłki jednorącz i oburącz w miejscu i w marszu,

- podania i chwyty piłki,

- rzuty piłką

- prowadzenie piłki między pachołkami,

- strzały do bramki z odległości 7 m, chłopcy dodatkowo odbijali piłkę od ławki i wykonywali strzał na bramkę.

- zabawy i gry z piłką ,,Piłka do kapitana”

 

Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane i zdyscyplinowane. Nauczyciele brali pod uwagę również indywidualne predyspozycje, możliwości wysiłek i postępy w dochodzeniu do celu. Wszyscy na koniec zajęć otrzymali pierwszą odznakę piłkarza i wkleili ją do swojej legitymacji.

Należy dodać, że wśród pierwszoklasistów jest grupa, która dodatkowo bierze udział w pozalekcyjnych zajęciach piłki nożnej na terenie szkoły i trenuje w SKS ,,Jakub” z p. L. Majewskim. Te dodatkowe zajęcia bardzo dobrze wpływają na sprawność uczniów.

Odznakę zdobywają poszczególni uczniowie nie zespół klasowy. Inne sprawności np. łyżwiarza mogą otrzymać uczniowie, którzy np. indywidualnie jeżdżą z rodzicami na lodowisko i rodzic poświadczy że dziecko nabyło daną umiejętność.

 

Elżbieta Machnik

 

 

    

 

 


 

 

20 marca 2015 r pierwszoklasiści otrzymali kolejne odznaki: lekkoatlety i narciarza.

Sprawność narciarza – łyżwiarza mogli otrzymać uczniowie, którzy nabyli umiejętność jazdy na nartach czy łyżwach np. w czasie pobytu na białej szkole w Porębie Wielkiej czy wyjeżdżając z rodzicami na narty bądź łyżwy.

Zdobycie odznaki lekkoatlety wymagało od uczniów :

- skoku wzwyż ponad poprzeczką,

- rzutu piłką lekarską na odległość,

- biegu sztafetowego z przekazaniem przyboru,

- skoku w dal z miejsca,

- biegu krótkiego ze startu wysokiego,

- rzutu do celu woreczkiem

 

W czerwcu 2015 r przygotowujemy się do I Mistrzostw Małych Mistrzów, w czasie których zmierzą się uczniowie klas pierwszych z terenu naszej gminy w różnych konkurencjach. Już teraz serdecznie zapraszamy.

 

 

 

  

 

 


ODZNAKA TURYSTY ZDOBYTA!!!

 

     Uczniowie klas pierwszych przebywali w maju na zielonej szkole w Porąbce. Tam, wśród malowniczo położonych szlaków, zdobywali odznakę Turysty. Dzieci pokonały trasę 6 kilometrów prowadzącą od ośrodka pobytu do elektrowni na rzece Sole. Trasa przejścia była zróżnicowana: od drogi asfaltowej, przez drogę polną, ścieżki, wejścia pod górkę i zejścia z górki. Duża atrakcją przejścia trasy była przeprawa przez potoki i strumienie. Dzieci musiały przeskoczyć kałuże, przejść po kamieniach, ominąć błoto…

Wycieczka była udana. Niektórzy zamoczyli buty, inni nazrywali naręcza polnych kwiatów. Pogoda nam dopisała choć dzień wcześniej w Porąbce była ulewa. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymali odznakę Turysty.

 

            

 

 


Zdobywamy odznakę Pływaka - Wodniaka

 

    17 czerwca 2015 roku uczniowie klas pierwszych, po roku zajęć na pływalni Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Powstania Warszawskiego, mogli do swojej kolekcji dodać kolejną odznakę PŁYWAKA – WODNIAKA.

Pod czujnym okiem swoich   uczniowie wykonywali różne ćwiczenia w wodzie min. utrzymywanie się na powierzchni basenu, przepłynięcie 20 - 30 metrów z użyciem przyboru. Byli tacy, którzy go nie potrzebowali. Były skoki do wody , ,,korek” w wodzie. Na zakończenie zajęć oczywiście czas na zabawę z piłkami i innymi przyborami. Wszystkie dzieci świetnie dały sobie radę, a panie instruktorki pochwaliły je za duże osiągnięcia.

Wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia z pływania otrzymali odznaki Wodniaka – Pływaka i wkleiły je do swoich legitymacji ,, Małych Mistrzów”. Gratulujemy

 

        

 


 

 

 

liczba odwiedzin: 1116072