Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń

 

Rok szkolny 2017/2018

Od grosika do złotówki

W drugim semestrze br. szklonego uczniowie klasy drugiej przystąpili do projektu „Od grosika do złotówki” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania  ryzyka.

Główne cele programu:

  • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
  • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Program wdrażany jest podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Ponieważ w zajęciach edukacyjnych klas drugich i trzecich szkoły podstawowej nie ma wyodrębnionych przedmiotów nauczania, nauczyciel dostosowuje czas zajęć do aktywności uczniów. Bloki tematyczne pozwalają nauczycielowi na włączenie ich w cykl kształcenia zintegrowanego.

Urszula Stanisz

 

 


Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa dla uczniów klas drugich ,,Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”

 

      Od 1 grudnia 2015 roku uczniowie klas drugich przystąpili do projektu ,, Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” .

W czasie realizacji projektu dzieci poznają pojęcia związane z edukacją finansową oraz z zakresu bezpieczeństwa. Treści nauczania realizowane w projekcie są zgodne z założeniami nowej podstawy programowej. Obejmują edukację polonistyczną, matematyczną, przyrodniczo-zdrowotną , społeczno- etyczną, muzyczno-ruchową, plastyczno-techniczną oraz z zakresu bezpieczeństwa. Dzięki temu projekt można włączyć w cykl kształcenia edukacji wczesnoszkolnej.

     Realizacja projektu trwa dziesięć miesięcy. Każdy uczeń otrzyma pakiecik edukacyjny, a realizację zadań i swoich osiągnięć będzie dokumentował w ,, Dzienniku podróży”. Istotnym elementem projektu jest współpraca z rodzicami, którzy będą pełnić rolę konsultantów. Dzieci będą zapraszały rodziców do wspólnej rozmowy w domu na temat omawianych na lekcji zagadnień.

     Na styczniowym zebraniu z rodzicami nauczyciele realizujący projekt przedstawią go rodzicom. Wszelkie informacje o realizowanym projekcie znajdują się na stronie www. junior.org.pl oraz (patrz zakładka szkolnej strony internetowej).

 

 

 

Nauczyciele realizujący projekt E. Machnik, A. Mozdyniewicz

 

liczba odwiedzin: 1091231