Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń

Być jak Ignacy

 

 

„Być jak Ignacy” - Konkursu o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego

 

       Organizatorem Konkursu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.  Patronem honorowym Konkursu jest  Minister  Edukacji  Narodowej Anna Zalewska, Marszałek Sejmu  Marek Kuchciński oraz Telewizja Polska i Polskie Radio.

 

Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani uczniowie klasy 4a i 4b Szkoły Podstawowej w Więcławicach Starych.

 

Konkurs polega na:

  1. Zorganizowaniu naukowego koła zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w Szkole;
  2. Opracowaniu programu dydaktycznego-wychowawczego dla naukowego koła zainteresowań zgodnego z celami Konkursu oraz uwzględniającego działania uczniów ukierunkowane na doświadczanie i badanie otaczającej rzeczywistości,
  3. Zaplanowaniu działań promujących koła naukowe w środowisku lokalnym,
  4. Zorganizowaniu współpracy z podmiotami działającymi na rzecz nauki i oświaty  oraz współpracy z rodzicami,
  5. Zaprezentowaniu efektów działania koła naukowego i jego wpływu na społeczność  szkolną.

 

Termin:  od 18 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Opiekun:  nauczyciel matematyki Anna Słowikowska

Więcej informacji o projekcie: http://bycjakignacy.pl/

 


3 stycznia 2017

     Pierwsze zajęcia koła naukowego za nami. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani z ideą i ogólnymi założeniami konkursu o tytuł „Naukowej Szkoły Ignacego”.  

Uczniowie dowiedzieli się również w jaki sposób mogą korzystać z platformy edukacyjnej zlokalizowanej na stronie internetowej  www.bycjakignacy.pl zawierającej treści  edukacyjne z zakresu różnych dziedzin nauki, przystosowane dla uczniów w formie:

- komiksów elektronicznych opowiadających o życiu Ignacego Łukasiewicza,

- gry i aplikacji dla uczniów do wykorzystania na komputer ze lub telefonie,

- filmów edukacyjnych.

 

         

 

10 stycznia 2017

     Dwugodzinny cykl zajęć został poświęcony wielkiemu polskiemu wynalazcy, który żył ponad 160 lat temu. Uczniowie rozwiązali krzyżówkę, obejrzeli krótki film biograficzny o I. Łukasiewiczu. Na podstawie zgromadzonych informacji powstało kalendarium wydarzeń z życia wynalazcy. Uwaga uczniów została skierowana nie tylko na słynny wynalazek pana Ignacego ale również na jego działalność patriotyczną i dobroczynną dla środowiska.

     

Zajęcia zakończyła gra planszowa  utrwalająca fakty z życia I. Łukasiewicza wzorowana na grze „Monopol”.

  

 

17 stycznia 2017

     Uczniowie koła naukowego poszukiwali dzisiaj odpowiedzi na pytanie "Ile barw ma światło?". Efekt tęczy uzyskano na dwa sposoby:

- rozszczepienie światła za pomocą pryzmatu

- za pomocą samodzielnie przygotowanych spektroskopów.

    

    

Uczniowie sprawdzili również odwrotny proces. Powtórzyli w ten sposób eksperyment, który w 1704 roku zaproponował Isaac Newton. Odpowiednia kombinacja barw chromatycznych daje w wyniku zmieszania achromatyczne wrażenie bieli.

      

Na zakończenie zajęć wykonano doświadczenie, którego efekt można było obserwować dopiero następnego dnia. Jednak warto było poczekać.

    

24 stycznia 2017

     Uczniowie z klasy IV a i IV b, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach  koła naukowego „Być jak Ignacy” – Dzieje Ziemi. Skały i minerały, które poprowadziła pani Elżbieta Lotko.

Celem zajęć było promowanie idei nauki wśród dzieci i młodzieży, przywracanie pamięci o wybitnych Polakach i ich wkładzie dla nauki i postępu, poznanie faktów z życia Ignacego Łukasiewicza - twórcy polskiego przemysłu naftowego, poznanie budowy wnętrza Ziemi, skał i minerałów oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

         

  

 

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach, twórczo rozwiązywali problemy, a wyniki prezentowali na forum. Pracowali z tekstem źródłowym, schematami i kartami pracy, oglądali fotografie różnych surowców mineralnych występujących na terenie Polski, w tym ropy naftowej, sposobów jej wydobycia i przetwórstwa oraz największych platform wydobywczych i znanych rafinerii ropy naftowej. Oglądali także prezentację multimedialną poświęconą – rodzajom skał i minerałów, budowie wnętrza Ziemi oraz sylwetce Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie pod okiem nauczyciela, analizowali mapy surowców mineralnych i schematyczne przekroje geologiczne Polski,  w tym naszego regionu. Jednak najwięcej emocji, wzbudził prezentowany przez prowadzącego - pokaz skał i minerałów, podczas którego dzieci mogły swobodnie oglądać zgromadzone zbiory, pytać o szczegóły w tym miejsca występowania lub wymieniać się wzajemnie informacjami i własnymi spostrzeżeniami.

Elżbieta Lotko

Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym:                                

 

27 stycznia 2017

     Uczniowie szkolnego koła naukowego zakończyli dzisiaj cykl zajęć inspirowanych filmem ”MATEMATYKA NA FAKTACH: Jak powstają świece?”. Film pogłębił nasze wiadomości o otaczającym świecie, a przygotowany zestaw zadań zachęcił uczniów do aktywności matematycznej.

      

 

Następnie klasa zamieniła się w prawdziwe laboratorium. Młodzi naukowcy doświadczalnie określali własności parafiny. Odczytali również tajemniczy list napisany niewidocznym pismem.

    

 

Wyznaczona gęstość tej substancji pomogła nam ustalić odpowiedź na pytanie: „Dlaczego parafina nie tonie w wodzie?”

            

 

W tej części zajęć uczniowie pracowali z ogromnym zaangażowaniem i dociekliwie poszukiwali odpowiedzi na postawione problemy.

 

 

Ostatnia część zajęć zmobilizowała uczniów do aktywności artystycznej. Mamy uczniów koła poprowadziły warsztaty, podczas których własnoręcznie wykonaliśmy świece dekoracyjne. Różnorodne materiały przyniesione przez uczniów, wspaniałe pomysły oraz nieoceniona pomoc Mam  przyniosły imponujące efekty.

                

Wspaniała atmosfera, twórcze zaangażowanie oraz niepowtarzany klimat tych zajęć potwierdzają, że takie niekonwencjonalne podejście do projektów badawczych odsłania ogromne pokłady talentu i pasji  oraz  przyczynia się do aktywizacji poznawczej uczniów.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom naszych naukowców za wsparcie i okazaną pomoc.

Więcej zdjęć w Albumie fotograficznym:                      

 

14 lutego 2017

     Tym razem uczniowie koła naukowego eksperymentując odpowiadali na pytania:

1. Dlaczego lampa naftowa płonie?

2. Jak działają turbiny?

3. Czy płomień może tańczyć?

4. Jak przelać gaz?

5. Dlaczego świeczka płonie?

 

        

 

     Fajnie, gdy samemu można przekonać się, jak działają prawa rządzące rzeczywistością. Dużo łatwiej wtedy zrozumieć, uwierzyć i zachwycić się światem.

 

21 lutego 2017

      Dzisiaj uczniowie koła naukowego poznali historię filmów animowanych. W najbardziej ogólnym znaczeniu animować oznacza „dawać czemuś życie”. Historia jest pełna prób ożywiania nieruchomych obrazków, co doprowadziło do powstania filmów animowanych. Na zajęciach uczniowie poznali kilka sposobów na wprawienie nieruchomych obrazków w ruch.... Eksperymentowali z układami i sekwencjami rysunków, tak aby efekt animacji był jak najlepszy. Przygotowali również animowane filmy według własnych pomysłów dla trzech wynalazków: zoetrop, fenakistiskop oraz taumatrop.
 

Zoetrop - pradziadek kina domowego

Obserwacja ruchomego obrazu na zoetropie

     

 

Obserwacja ruchomego obrazu na fenakistiskopie

         

 

Taumatrop - przygotowanie i obserwacja

    

 

Na koniec uczniowie przygotowali krótki film animowany za pomocą kineografu.

 

W tym miejscu należy przypomnieć wybitną postać - Kazimierz Prószyński (1875-1945)

Jeszcze przed opatentowaniem kinematografu przez braci Lumiere, bo już w 1894 roku, Prószyński skonstruował pleograf – aparat służący do wyświetlania filmów i robienia zdjęć. Urządzenie wykonywało ok. 50 fotografii na sekundę – podobne urządzenia działały z szybkością 16 albo 25 ujęć na sekundę. Naukowiec postanowił udoskonalić swój wynalazek, jednak w czasie prac nad ulepszeniem jego działania okazało się, że w wyścigu o patent ubiegli go wspomniani bracia Lumiere, którzy do tej pory znani są jako ojcowie kina.

 

Druga częśc zajęć dotyczyła fotografii. Nie takiej codziennej - wykonanej np. aparatem cyfrowym. Ale takiej wymagającej większego zaangażowania, tradycyjnej, wykonanej za pomocą kamery otworkowej. Na początek uczniowie wykonali własne kamery, eksperymentowali z obrazami otrzymanymi za pomocą tego wymalazku.

     

Następnie starszy kolega opowiedział w jaki sposób można wykonać za pomocą kamery otworkowej zdjęcia. Pokazał również zdjęcia, które sam wykonał. Efekt nas zaskoczył...

Najwięcej emocji wzbudził jednak ostatni etap zajęć, który dotyczył zdjęć i filmów 3D. zaproponowane zdjęcia i filmy były dla uczniów bardzo ekscytujące. Może kiedyś nauczymy się zamodzielnie wykonywać takie zdjęcia ?

        

 

22 lutego 2017

     22 lutego uczniowie koła naukowego „Być jak Ignacy” uczestniczyli w zajęciach poprowadzonych przez panie Marzenę Durbacz i Elżbietę Bednarczyk w Bibliotece Publicznej w Więcławicach Starych.

Temat: „Od łuczywa do żarówki energooszczędnej” miał przybliżyć uczniom postęp w dziedzinie wynalazków nowych źródeł światła.  Celem zajęć było również wskazać uczniom odpowiednie  strategie wyszukiwania informacji potrzebnych do opracowania tematu oraz uświadomić, że zdobywanie i wykorzystanie informacji to działania, do których warto się odpowiednio przygotować.

Uczniowie pracowali bardzo aktywnie. Przygotowali kalendarium najwybitniejszych wynalazków od prehistorii do czasów współczesnych. Poszukiwali informacji w encyklopediach, poradnikach technicznych, opracowaniach naukowych, czasopismach.

Panie prowadzące zajęcia zgromadziły również różne źródła światła. Dzięki temu uczniowie mogli porównać jak świecą różne żarówki,  ile wydzielają ciepła itp.  Omówiły również  zasady działania oraz zastosowania różnych źródeł światła.

 

To były bardzo ciekawe zajęcia. Pani  E. Bednarczyk i M. Durbacz serdecznie dziękujemy za zaproszenie oraz zaangażowanie w przygotowanie i prowadzenie zajęć.

 

2 marca 2017

     Uczniowie koła naukowego przygotowali Wieczór Naukowy dla swoich Rodziców oraz kolegów z klasy. Spotkanie swoją obecnością uświetnili również p. dyrektor Monika Wołek, p. wicedyrektor Barbara Dziarkowska oraz wychowawcy klas czwartych. Na początek uczestnicy  zostali zapoznani z celami projektu "Być jak Ignacy" oraz obejrzeli krótki film biograficzny o Ignacym Łukasiewiczu.

 

   

     Zasadnicza część wieczornego spotkania dotyczyła odkrywania praw rządzących przyrodą. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w eksperymentach naukowych, które przygotowali uczniowie. Eksperymenty dotyczyły wielu dziedzin  nauk przyrodniczych, m.in.: własności wody, reakcji chemicznych, elektrostatyki, prądu elektrycznego, optyki. Miło było patrzeć jak uczniowie z ogromną radością angażują swoich Rodziców do udziału w doświadczeniach. Równie miło było obserwować dumę rozpierającą Rodziców.

 

                  

     Na podsumowanie uczestnicy spotkania rozwiązali multimedialny quiz "Odkrycia i wynalazki". Również ta część wzbudziła wiele pozytywnych emocji.

Szanowni Rodzice! Dziękujemy Wam za tak liczny, aktywny i  życzliwy udział w naszym spotkaniu.

 

  Relacja fotograficzna: 

 

3 marca 2017

     Dzisiaj uczniowie naszego koła poprowadzili zajęcia dla swoich młodszych, ciekawych świata kolegów. Nasze zaproszenie do udziału w zajęciach przyjęli uczniowie klasy 2 szkoły podstawowej. Eksperymenty, które dla nich przygotowaliśmy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.  Wszyscy uczniowie chcieli wysłuchać rozmowy z KUBKOFONU, dotknąć kuli plazmowej, sprawdzić ile barw ma światło oraz zmusić do tańca ELEKTRO- Węża. Cieszymy się, że się Wam podobało.

 

Relacja fotograficzna:  

 

7 marca 2017

 

     7 marca 2017 roku klasy 4a, 4b oraz 5 szkoły podstawowej udały się na wycieczkę do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

      Szczególnym uznaniem cieszyła się multimedialna ekspozycja w „Domu Łukasiewicza”, gdzie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii można było zobaczyć interaktywne wnętrze apteki, pracę XIX wiecznego aptekarza, którego postać jest wyświetlana na specjalnej folii holograficznej. Interaktywne słuchowisko oraz specjalne kompozycje zapachowe, imitujące aromaty starej apteki pozwoliły wczuć się w klimat i atmosferę pracy Ignacego Łukasiewicza.

              


      Następnie rozpoczęliśmy spacer pięknymi alejkami leśnymi i zwiedzaliśmy kolejne ciekawe miejsca: kopankę Franek, kopankę Janina, warsztat mechaniczny, kuźnię kopalnianą, obejrzeliśmy  urządzenia wiertnicze oraz obelisk upamiętniający założenie kopalni w Bóbrce. W kopance Franek zobaczyliśmy oczywiście bulgocący olej skalny, czyli ropę naftową w naturalnej postaci.

       W dalszej części przeszliśmy do pawilonu wystawowego. Tam, w nowoczesnych salach wystawowych, zapoznaliśmy się z kolejnymi etapami wydobycia gazu ziemnego.

Na tym zakończyliśmy zwiedzanie skansenu, ale wrażenia z wycieczki zachowamy na długo w pamięci.

 

Wkrótce relacja fotograficzna.

 

14 marca 2017

   14 marca swoje święto ma liczba π. Uczniowie Koła matematycznego gimnazjum dzisiaj  przygotowali z tej okazji wiele matematycznych atrakcji dla swoich młodszych kolegów. Chcieli w ten sposób pokazać, że matematyka, to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również znakomita przygoda i mnóstwo zabawy.

     Spora dawka historii odkryć związanych z liczbą π, ciekawostek a nawet dowcipów znalazła się na plakatach poświęconych liczbie π.

     

 

Uczniowie koła naukowego "Być jak Ignacy" rozwiązywali pi- konkursy, pi-quizy, a pi-Agenci zachęcali do rozwiazywania pi–rebusów. Bicie rekordu w zapamiętaniu jak największego rozwinięcia liczby π okazało się bardzo emocjonującym zadaniem.

     Tego dnia na pewno każdy uczeń znalazł dla siebie coś interesującego. Nawet na tak poważną naukę, jaką jest matematyka, warto czasem spojrzeć z lekkim przymrużeniem oka.

 

     

 

Ciekawostka: Zapraszamy do wysłuchania Hymnu Liczby Pi    www.youtube.com

 

 

 

Więcej zdjęć:

 

21 marca 2017

     Matematyka bywa trudna. Matematyka bywa piękna. A uczniowie koła naukowego przekonali się dzisiaj, że matematyka bywa również magiczna. By się o tym przekonać, warto poeksperymentować ze wstęgą Möbiusa.

              

 

Uczniowie zostali zaproszeni  do wykonania rozmaitych eksperymentów ze wstęgą i zbadania jej matematycznych własności. Dowiedzieli się również o ciekawych zastosowaniach i związkach ze sztuką tej niezwykłej powierzchni.

 

24 marca 2017

      Uczniowie koła naukowego „Być jak Ignacy” zwiedzali  wraz ze swoimi Rodzicami i Opiekunem koła Obserwatorium Astronomiczne UJ w Krakowie.

Zajęcia rozpoczęły się o 18:30 od wykładu p. S. Sikory „Nasze miejsce we wszechświecie”. W czasie wykładu poznaliśmy wiele ciekawych informacji o kolejnych  planetach Układu Słonecznego. Następnie zostaliśmy zabrani przez pana T.  Kunderę na wycieczkę po całym terenie Obserwatorium. Oczom naszym ukazały się dwie czasze radioteleskopów, ukryty przed wrogami zabytkowy austriacki Fort Skała i otaczające go kopuły teleskopów optycznych.

Na szczęście pogoda nie pokrzyżowała nam planów. Gęste chmury, które jeszcze po południu były widoczne nad Krakowem rozeszły się, a naszej wycieczce towarzyszyło piękne, rozgwieżdżone niebo.  Uczniowie i ich Rodzice za pomocą teleskopu obserwowali jeden z najbardziej znanych i popularnych gwiazdozbiorów ziemskiego nieba. Mowa oczywiście o Orionie, którego tuż po zachodzie słońca zobaczyć można nad horyzontem.

Spacerując nocą po Obserwatorium mogliśmy poczuć się jak prawdziwi astronomowie, którzy wiele godzin nieraz spędzają na mrozie chcąc przeprowadzić ważne obserwacje. Niewątpliwie, jest to zawód dla wytrwałych!

Bardzo dziękuję wszystkim Uczestnikom wycieczki za wspaniałe zachowanie podczas wykładu i podróży.

Rodzicom dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie już kolejnej naukowej przygody dla uczniów klas czwartych.

 

 

31 marca 2017

     Czy zawsze to jak coś spostrzegamy, jest takie w rzeczywistości? To pytanie intrygowało już ludzi starożytnych, m. in. Euklidesa i jego uczniów. Czy wzrok można oszukać? A odpowiedzią na to pytanie są złudzenia optyczne. Złudzenie optyczne – błędna interpretacja obrazu przez mózg pod wpływem kontrastu, cieni, użycia kolorów, użycia tła, figur, linii, które automatycznie wprowadzają mózg w błędny tok myślenia.

Dzisiaj na warsztatach poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: Czy matematyka w jakiś sposób może pomóc naszym oczom, w poprawnej interpretacji obrazu, w wyszukiwaniu błędów które wprowadzają nasze oczy.

To były bardzo pracowite i bardzo ciekawe zajęcia. Uczniowie samodzielnie prygotowali i zaprezentowali kilka złudzeń optycznych.

        

Następnie zaliczyli test "Ucznia Euklidesa" wykazując się znajomością różnych rodzajów złudzeń optycznych. Przy okazji szczegółowo omówiliśmy w jaki sposób matematyka pomaga nam wyjaśnić błędne interpretacje obrazów.

     

Młodzi naukowcy poznali wiele ciekawych przykładów złudzeń optycznych oraz wykonali wiele eksperymentów. Wiemy już co to jest stereogram, jak sprawić aby Kopernik się uśmiechnął. Doświadczenia z perspektywą również nas zaskoczyły.

  

Wiemy też co to obraz anamorficzny i jak go doczytać przy użyciu ... łyżki stołowej.

    

Podsumowując zajęcia odpowiedzieliśmy na pytania:

W jaki sposób wiedza matematyczna pomaga nam zrozumieć złudzenia optyczne?
Jakie zastosowania mają złudzenia optyczne?

 


Podsumowanie:

     "Udział w projekcie "Być jak Ignacy" stworzył w szkole kolejną przestrzeń do integracji i to zarówno uczniów- w działaniach uczestniczyli uczniowie z dwóch równoległych klas oraz rodziców, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizację warsztatów i wyjazdów i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Realizowane zajęcia rozbudzały ciekawość świata i badawczą pasję młodych odkrywców, jednocześnie promowały postać Ignacego Łukasiewicza zarówno w środowisku szkolnym jak i wśród lokalnych mieszkańców- czemu służył wieczór naukowy oraz artykuł w lokalnej gazecie. Ważnym aspektem realizacji projektu było promowanie wartości nauki, uczestnicy nie tylko sami zdobywali wiedzę i umiejętności ale także organizowali warsztaty i pokazy dla swoich młodszych kolegów. Warto dodać, że w realizację działań projektowych zaangażowali się także Partnerzy szkoły- Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice, Obserwatorium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie tworząc swoistą koalicję na rzecz wspierania edukacji. UDZIAŁ W PROJEKCIE TO PRZEDE WSZYSTKIM POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKOŁY, WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ MOTYWUJĄCYCH MŁODYCH LUDZI DO PODEJMOWANIA NOWYCH WYZWAŃ ORAZ PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM”.

                                                                      

 

 

liczba odwiedzin: 1091161