Nawigacja

zaWODY dla Afryki Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa Eksperci programowania #Superkoderzy mPotęga Być jak Ignacy eTwinning Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Odblaskowa Szkoła Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń Aktywna edukacja- Cyfrowa Szkoła Klub Szkół UNICEF Mały Mistrz Owoce w szkole Ratujemy i uczymy ratować Lepsza Szkoła Szkoła Odkrywców Talentów Bezpieczniki TAURONA Ważne lekcje Od grosika do złotówki Książki Naszych Marzeń

Odblaskowa Szkoła

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji " Odblaskowa szkoła"

 

      Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Program daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania  z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
     Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe

     Szkoła prowadzi akcję mającą poprawić bezpieczeństwo dzieci poruszających się na drodze z domu do szkoły i z powrotem.
     Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej uwagi podczas przechodzenia na przejściach dla pieszych, na światłach, skrzyżowaniach, przy słabej widoczności (rano, wieczorem) oraz noszenie w widocznym miejscu (plecaki, elementy ubioru) elementów odblaskowych.
     W ramach akcji "odblaskowa szkoła" zostanie przeprowadzonych szereg inicjatyw tj:

  • Elementy odblaskowe dla dzieci
  • Konkursy plastyczne
  • Spotkania z policją i strażą miejską
  • Pogadanki w klasach z wychowawcami
  • Konkursy wiedzy
  • Gazetki tematyczne

 

Regulamin konkursu: https://malopolska.policja.gov.pl


 

    

    W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” przypominamy, że 31 sierpnia 2014r. wszedł w życie obowiązek noszenia elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych poruszających się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Pamiętajmy, że noszenie takich elementów zwiększa naszą widoczność i poprawia bezpieczeństwo.

     

      Jesienią i zimą wcześnie zapada zmrok i warunki atmosferyczne ulegają pogorszeniu, piesi na drogach stają się słabo widoczni, zatem prawdopodobieństwo ich potrącenia przez pojazd znacząco wzrasta. Pieszy, który ma na sobie ubranie w stonowanych szaro - czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych, dostrzeżony zostanie przez kierowcę z dużym opóźnieniem. Bycie bezpiecznym równa się z tym, że jesteśmy widoczni. Stosowanie elementów odblaskowych w różnej formie czy to, zawieszki, opaski, kamizelki  bądź  też torby na  zakupy z elementami odblaskowymi, zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia w czasie złej widoczności. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków tj. z przodu i z tyłu.

 

 


   

    Wydarzenia "Odblaskowej Szkoły"

  Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Z odblaskami bezpieczniej”. Uczniowie konkurowali w dwóch grupach wiekowych tj. klasy I-III i klasy IV-VI SP. Prace konkursowe były wykonywane dowolną techniką. Po ocenie prac przez jury pod przewodnictwem nauczyciela plastyki Pana dr Marcina Cziomera, najciekawsze i najbardziej edukujące pomysły młodych artystów zostały wywieszone na gazetkach szkolnych. Mała galeria prac utworzona w ten sposób była oglądana zarówno przez uczniów, nauczycieli, a także rodziców i gości szkoły. Warto zaznaczyć, że podczas oceny prac przez jury brane były pod uwagę nie tylko takie aspekty jak: innowacyjna i ciekawa forma jej wykonania, staranność, zaangażowanie, ale również elementy edukujące w zakresie bezpieczeństwa oraz nawiązanie do propagowania noszenia elementów odblaskowych. Biorąc pod uwagę wymienione aspekty oraz bardzo wysoki poziom dostarczonych prac komisja przyznała w klasach I-III jedno pierwsze miejsce, dwa drugie miejsca i jedno trzecie oraz cztery wyróżnienia. W klasach IV- VI uczniowie otrzymali po jednym pierwszym i drugim miejscu oraz dwa trzecie. W tej kategorii wiekowej również przyznano cztery wyróżnienia. Nagrody zostały wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu, które odbyło się dnia 31.10.2014 r.

 

            

 

 Spotkania z policjantami.

2 października 2014 uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z policjantami. Zajęcia prowadzili funkcjonariusze z Referatu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ul. Łokietka 205. Z uczniami klas I spotkali się asp. szt. Jolanta Leśkiewicz i m.asp. Andrzej Strózik. Policjanci w ciekawy sposób wytłumaczyli pierwszakom, dlaczego tak istotne jest ostrożne poruszanie się po drodze oraz noszenie odblasków. Po prelekcji i odpowiedzeniu na mnóstwo zadanych przez dzieci pytań policjanci podarowali uczniom opaski odblaskowe.

Drugie spotkanie odbyło się w czwartek 2 października 2014 r., kiedy to gościliśmy w naszej szkole Policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, takie jak bezpieczne przechodzenie przez jezdnię i zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Duży nacisk podczas zajęć położono na omówienie, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez uczniów oraz przedstawiono prawidłowy sposób ich noszenia. Najmłodszym w szczególny sposób spodobała się okazja do przymierzenia czapki policyjnej i pokierowania tarczą do zatrzymywania pojazdów kolejki złożonej z pozostałych uczniów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski.

 

 

              

 

Spotkanie z pracownikami MPK i Straży Miejskiej w Krakowie

W dniu 9 października 2014 r. w ramach akcji Odblaskowa Szkoła odbyło się spotkanie uczniów klas 0 - VI z Kierownikiem Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa panem Pawłem Zaborskim i Inspektorem Ruchu MPK w Krakowie panem Tomaszem Jezierskim. W trakcie spotkania dzieci ćwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię oraz wzięły udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa na drodze i otrzymały nagrody w formie odblasków. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i zasadami dobrego zachowania, jakie obowiązują na przystankach i w środkach lokomocji publicznej. Panowie wyświetlili i omówili filmy, które przedstawiały niewłaściwe i niebezpieczne zachowania w autobusach, tramwajach i na przystankach. Na zakończenie spotkania Panowie rozdali uczniom książeczki pt. „Z nimi jestem bezpieczny”.

 

                 

 

Ogólnoszkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego został przeprowadzony wśród uczniów IV-VI. W ramach konkursu uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez koordynatora konkursu (nauczyciela zajęć technicznych). Pytania konkursowe dotyczyły znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ilość pytań równa 25 miała na celu sprawdzenie podstawowych wiadomości z opisanych wyżej zagadnień. Ocena wypełnionych testów pozwoliła na stwierdzenie, że uczniowie dobrze opanowali ten zakres tematyczny. Komisja sprawdzająca testy stwierdziła jednak, że spora grupa dzieci miała problemy z ustaleniem kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. Dzięki tej informacji nauczyciel zajęć technicznych dowiedział się, że jest to zagadnienie, które wymaga dokładniejszego omówienia podczas prowadzonych przez niego lekcji przygotowujących do egzaminu na Kartę Rowerową. Wszystkie uwagi dotyczące pytań konkursowych, ich omówienie oraz poszerzenie niektórych zagadnień zostało dokonane również podczas zajęć technicznych w poszczególnych klasach. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa I miejsca, jedno II miejsce oraz cztery miejsca III. Z klasy IV postanowiono wyróżnić trzech uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą w swojej grupie.

 

 

Imprezy promujące bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

      Dnia 20 października 2014 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcławicach Starych przy współpracy z dyrekcją naszej szkoły zorganizowała ćwiczenia pokazowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice, w którym poza naszymi uczniami i kadrą nauczycielką uczestniczyły dzieci i nauczyciele z Zespołu Szkół w Michałowicach i Zespołu Szkół w Raciborowicach. W pokazach tych uczestniczyli również Rodzice oraz Radni Gminy Michałowice (Radne z Komisji Bezpieczeństwa Publicznego: Pani Halina Dymek oraz Pani Renata Browarnik).
      Uczestnicy pokazu byli świadkami zainscenizowanych sytuacji, które mogą wydarzyć się na drodze: potrącenie pieszego,  wypadek samochodowy. Strażacy zademonstrowali nam, jak należy zachować się w tych trudnych momentach, o czym należy poinformować dyspozytora Pogotowia Ratunkowego, wreszcie jak samemu udzielić pierwszej pomocy. Widzieliśmy także jak przebiega akcja ewakuowania osoby zakleszczonej  we wraku samochodu i dowiedzieliśmy się na czym polega Kwalifikowana Pierwsza Pomoc. Dzięki komentarzom druha Macieja Podymkiewicza poznawaliśmy szczegóły kolejnych etapów działań podejmowanych przez strażaków.
    Niezwykle cenne i przydatne okazały się informacje, które przekazał nam druh Tomasz Szymański, dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy dorosłej osobie nieprzytomnej, pomocy dziecku, w tym także postępowania przy zakrztuszeniu. Emocje, które towarzyszyły pokazom, zainteresowanie i pytania kierowane do druha prowadzącego zajęcia z zasad udzielania pierwszej pomocy świadczą o tym,  że dzieciom i młodzieży bliski jest temat bezpieczeństwa na drodze a zajęcia z ratownictwa medycznego uczą także, iż nie można pozostawać obojętnym w sytuacji, kiedy możemy uratować drugiemu człowiekowi życie.

            

 

 

Bezpieczny spacer po okolicy.

Szczególna uwaga uczniów została poświęcona na bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Idealną okazją do rozmowy o zachowaniu pieszych w okolicy szkoły był spacer z instruktorem nauki jazdy Panią Beatą Doniec-Cygan. Instruktor pokazała uczniom jak pewne zachowania na drodze wyglądają z punktu widzenia kierowcy. Pani opowiedziała, jak ogromna jest różnica, jeśli chodzi o dostrzeżenie pieszego posiadającego odblask i pieszego nieoznakowanego w ten sposób. Wyjaśniła przy tej okazji, jakie ma to znaczenie przy reakcji kierowcy i ewentualnej drodze hamowania. Pani Instruktor wiele czasu poświęciła omówieniu z uczniami takich miejsc w okolicy szkoły, które mogą okazać się niebezpieczne z powodu słabej widoczności przez kierującego pojazdem. Bardzo ważnym elementem było wytłumaczenie dzieciom, jak należy zachowywać się po opuszczeniu autobusu. Uczniowie dowiedzieli się, że niedopuszczalne jest przebieganie z żadnej strony autobusu, kiedy stoi on na przystanku, a przechodząc na drugą stronę należy zachować szczególną ostrożność.

 

                   

 

 

 

 


  Sprawozdanie z realizacji zadań:

                SPRAWOZDANIE_Z_REALIZACJI_DZIALAN_PODEJMOWANYCH_W_RAMACH_KONKURSU.pdf

    Relacja fotograficzna:  ODBLASKOWA_SZKOLA_ZDJECIA.pdf


 

 

liczba odwiedzin: 1145907