Nawigacja

Ogłoszenia Wyprawka pierwszoklasisty 2017/2018 Zestaw podręczników Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin ośmioklasisty Rada Rodziców Informacje GOPS Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach Akademia Rodzica Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze

Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje mieszkańców Gminy Michałowice, że Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach mieści się w centrum Michałowic pod adresem ul. Krakowska 152 (pawilon handlowo-biurowy „Dymek” II piętro – wejście klatką schodową od dolnego parkingu).

W Punkcie można skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego. Specjaliści dyżurują we wskazane poniżej dni:

PSYCHOLOG:   Anna Kowalska

Godziny przyjęć:  poniedziałek: 13.30 – 18.00  

PRAWNIK:         Rafał Chmiel

Godziny przyjęć: pierwszy wtorek miesiąca 8.00 – 14.00 

PRAWNIK:          Grzegorz Rajski

Godziny przyjęć:  ostatnia środa miesiąca 16.00 – 18.00 

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY:  Katarzyna Krawczyk

Godziny przyjęć:   piątek 12.00 – 14.00

Terminy spotkań ze specjalistami należy rezerwować po wcześniejszym uzgodnieniu ich z p. Katarzyną Krawczyk – pracownikiem socjalnym. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach  

(12 388 87 70, 512 076 652)lub osobiście w siedzibie GOPS Michałowice pokój nr 6 (parter).

W Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach odbywają się również konsultacje dla dzieci i młodzieży i ich rodziców. Prowadzi je psycholog dziecięcy Mariola Kujańska. Dyżury będą odbywać się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej GZEAS Michałowice. W każdą środę i każdy piątek

Wszyscy zainteresowani konsultacjami dla swoich dzieci w ramach Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu i miejsca spotkania pod nr tel. 12 388 75 40 wew. 21 p. p. Marzena Zduń-Kowalska. Szczegółowe informacje na stronie internetowej GZEAS Michałowice www.oswiata-michalowice.pl

W tym samym miejscu swoją siedzibę ma także Punkt Konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym.  Terapeuta ds. uzależnień Ewa Bryniarska przyjmuje zainteresowanych we wtorki i czwartki  w godzinach 16.00 – 19.00.

 

liczba odwiedzin: 1049433