Nawigacja

Ogłoszenia Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin ośmioklasisty Samorząd Uczniowski klas I-III SP Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa Samorząd Uczniowski Gimnazjum Szkolna Liga Historyczna Projekty uczniowskie

Szkolna Liga Historyczna

 

Regulamin Szkolnej Ligi Historycznej

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Więcławicach Starych.

 2. Zadania konkursowe publikowane będą na stronie szkoły : www.zswieclawice.edupage.pl oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów.

 3. Odpowiedzi do zadań należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: liga_jadwigi@wp.pl w terminie określonym w zadaniu. Zadania będą publikowane raz w tygodniu.

 4. Uczestnicy konkursu uzyskują punkty za poprawne i terminowe rozwiązanie zadań. Osoba(y), które uzyskają największą liczbę punktów otrzymują tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Historycznej oraz nagrodę rzeczową.

 


 

Zadanie nr 1. Szkolnej Ligi Historycznej

 

 1. Przeczytajcie tekst: Bolek, Bolek nie wstydź się http://www.duch.edu.pl/images/wzp/NWP_nr%2013_strony%20pojedynczo_do%20publikacji_calosc.pdf

 2. Odpowiedzcie na pytania:

 1. Czyim synem był Bolesław Wstydliwy?

 2. Która rocznicę lokacji obchodził Kraków w roku 2017?

 3. Jak miała na imię żona Bolesława Wstydliwego i z jakiego kraju pochodziła?

 4. Książe Bolesław odnowił dwie kopalnie Sali w Małopolsce. Wymień, gdzie znajdowały się te kopalnie?

 5. Napisz, dlaczego, Twoim zdaniem, Bolesław miał przydomek Wstydliwy?

 6. Wyjaśnij pojęcie: lokacja.

 

 Odpowiedzi proszę przesyłać na adres : liga_jadwigi@wp.pl

 

 

Zadanie 2.(13.10-20.10)

 1. Przeczytaj uważnie tekst ze stron 2-3 https://duch.edu.pl/images/Wiadomosci%20z%20Przeszlosci_nr%2010.pdf
 2. Odpowiedz na pytanie dlaczego Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października?
 3. Przygotuj plan lekcji na jeden dzień, który mógł obowiązywać w Collegium Nobilium.
 4. Odpowiedz na pytanie, jaką nagrodę i za jakie zasługi otrzymał Stanisław Konarski od króla Stanisława Augusta?

Odpowiedzi  wrzuć do skrzynki :Liga Historyczna lub wyślij na adres mailowy:  ligahistoryczna@.op.pl

 

Zadanie 3. (9.11-16.11)

1.Przeczytaj uważnie tekst ze stron 2-3 https://duch.edu.pl/images/Wiadomosci%20z%20Przeszlosci_nr%2010.pdf

2.W jakiej twierdzy pruskiej więziony był Józef Piłsudski?

3. Kiedy Józef Piłsudski wrócił do Warszawy po wyjściu z więzienia ?

4. Dlaczego, Twoim zdaniem, w dniu 11 listopada obchodzimy święto Niepodległości?

 

Odpowiedzi  wrzuć do skrzynki :Liga Historyczna lub wyślij na adres mailowy:  ligahistoryczna@.op.pl

 

Zadanie 4. (6.12-13.12)

 1. Przeczytaj uważnie tekst ze stron 2-3  : https://duch.edu.pl/images/NWP_nr%2012.pdf
 2. Co było celem pilotów bombowca Liberator B-24, o imieniu „California Rocket”?
 3. Mieszkańcy jakiej miejscowości pomogli spadochroniarzom?
 4. Zaprojektuj własny pomnik upamiętniający wydarzenie z 18 grudnia 1944 roku, o którym mowa w tekście.

 

Odpowiedzi  wrzuć do skrzynki :Liga Historyczna lub wyślij na adres mailowy:  ligahistoryczna@.op.pl

 

Zadanie 5. (4-11.01)

 1. Przeczytaj uważnie tekst ze stron 5-7   https://duch.edu.pl/images/wzp/NWP_nr%2014.pdf
 2. Wymień conajmnie 3 narzędzia do komunikacji, które poprzedziły smsy.
 3. Który z władców Polski przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
 4. Przygotuj ofertę sprzętów, których nie mogło zabraknąć w kuchni szlachcianki w XVIII wieku w Rzeczpospolitej.

Odpowiedzi  wrzuć do skrzynki :Liga Historyczna lub wyślij na adres mailowy:  ligahistoryczna@.op.pl

 

Zadanie 6. (1.03-08.03)

 1. Przeczytaj uważnie tekst ze stron 5-7  https://duch.edu.pl/images/NWP_nr%2015_do%20druku.pdf
 2. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Elżbiety Zawackiej, każdemu z ważnych wydarzeń nadaj tytuł. Jesteś  scenarzystą, włąśnie dostałes propozycję napisania scenariusza nowego serialu o kobietach walczących.
 3. Czym różni się siodło męskie od siodła damskiego?
 4. Stwórz top listę 5 Polek, które , Twoim zdaniem, zmieniły bieg historii. Każdy wybór uzasadnij w 2 zdaniach.

Odpowiedzi  wrzuć do skrzynki :Liga Historyczna lub wyślij na adres mailowy:  ligahistoryczna@.op.pl

 

 

liczba odwiedzin: 1049587