Nawigacja

Ogłoszenia Egzamin gimnazjalny 2017/2018 Egzamin ośmioklasisty Samorząd Uczniowski klas I-III SP Samorząd Uczniowski Szkoła Podstawowa Samorząd Uczniowski Gimnazjum Szkolna Liga Historyczna Projekty uczniowskie

Szkolna Liga Historyczna

 

Regulamin Szkolnej Ligi Historycznej

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Więcławicach Starych.

 2. Zadania konkursowe publikowane będą na stronie szkoły : www.zswieclawice.edupage.pl oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów.

 3. Odpowiedzi do zadań należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: liga_jadwigi@wp.pl w terminie określonym w zadaniu. Zadania będą publikowane raz w tygodniu.

 4. Uczestnicy konkursu uzyskują punkty za poprawne i terminowe rozwiązanie zadań. Osoba(y), które uzyskają największą liczbę punktów otrzymują tytuł Mistrza Szkolnej Ligi Historycznej oraz nagrodę rzeczową.

 


Zadanie nr 1. Szkolnej Ligi Historycznej

 

 1. Przeczytajcie tekst: Bolek, Bolek nie wstydź się http://www.duch.edu.pl/images/wzp/NWP_nr%2013_strony%20pojedynczo_do%20publikacji_calosc.pdf

 2. Odpowiedzcie na pytania:

 1. Czyim synem był Bolesław Wstydliwy?

 2. Która rocznicę lokacji będzie obchodził Kraków w roku 2017?

 3. Jak miała na imię żona Bolesława Wstydliwego i z jakiego kraju pochodziła?

 4. Książe Bolesław odnowił dwie kopalnie Sali w Małopolsce. Wymień, gdzie znajdowały się te kopalnie?

 5. Napisz, dlaczego, Twoim zdaniem, Bolesław miał przydomek Wstydliwy?

 6. Wyjaśnij pojęcie: lokacja.

 

III. Odpowiedzi proszę przesyłać do dnia 27.02.2015 na adres : liga_jadwigi@wp.pl

liczba odwiedzin: 965679