Nawigacja

Dyrekcja Szkoły Nauczyciele Sekretariat Biblioteka Świetlica szkolna Pedagog szkolny Logopeda Rok szkolny 2018/2019 Ogłoszenia

Pedagog szkolny

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE W WIĘCŁAWICACH STARYCH

 

Pedagog szkolny:   Jolanta Kociarz

Psycholog:               Suligowska Karolina         

 

        Pedagog szkolny rozszerza działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną przez nauczycieli. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego
i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami i opiekunami prawnymi oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pomoc dydaktyczno-wychowawczą. Działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurach uzyskania zasiłków i stypendiów oraz innych form pomocy materialnej.

 

Godziny przyjęć pedagoga:

 

  Poniedziałek 12:00-15:00
  Wtorek 8:00-13:00
  Środa 8:00-12:15
  Czwartek 8:00-13:15
  Piątek 8:00-12:30

 

 

 

Godziny przyjęć psychologa

 

Poniedziałek 8:00- 12:30

Czwartek

Piątek

9:30-11:00

11:00-16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

liczba odwiedzin: 1049425