Nawigacja

Dyrekcja Szkoły Nauczyciele Sekretariat Biblioteka Świetlica szkolna Pedagog szkolny Logopeda Rok szkolny 2018/2019 Ogłoszenia

Logopeda

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:  mgr Irena Grymek, mgr Jolanta Sobota

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

przeprowadzenie badań wstępnych, diagnozowanie logopedyczne,  organizowanie pomocy logopedycznej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,  wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

ćwiczeniach oddechowych, kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy),  wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach,  usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg)

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

 

 

mgr I. Grymek

 

 mgr J. Sobota

 

Poniedziałek 10.45 - 11.15      13.15 - 14.20 13.20 - 14.05
Wtorek 13.15 - 14.20  
Środa  10.45 - 11.15      13.15 - 14.20  
Czwartek 10.35 - 11.05      12.30 - 14.25 12.30 - 13.00
Piątek   8.10-10.00

 

 

 

liczba odwiedzin: 1049591